På Illumi Terapi arbetar vi med kognitiv beteendeterapi för att hjälpa människor till bättre mående. Vi vill hjälpa dig som lider av nedstämdhet, stress eller oro, och kanske har levt ett liv kantat av motgångar, att hitta en ny väg. Många människor lever idag liv där de känner sig ensamma med sina problem. Under svåra stunder i livet kan vi behöva hjälp med att hantera nuet och guidning för att komma vidare.

Vårt mål är att minska psykiskt, emotionellt och själsligt lidande hos människor. Vi använder oss av den evidensbaserade metoden KBT, compassionfokuserad terapi och mindfulness i det terapeutiska arbetet.

2022: Vi kan tyvärr inte ta emot nya klienter i dagsläget då Ida idag arbetar som KBT-terapeut på ett behandlingshem.

Ida med hästen Fortin